Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „machen“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

I . machen [ˈmaxən] ΡΉΜΑ trans

3. machen (verursachen, erzeugen):

5. machen (vollführen, ausüben):

11. machen fam (säubern):

14. machen fam (ergeben):

15. machen (kosten):

16. machen fam (verdienen):

18. machen (erscheinen lassen):

20. machen fam (einen Laut produzieren):

21. machen (imitieren):

24. machen fam (sich beeilen):

29. machen (schaffen):

30. machen (Geschlechtsverkehr haben):

es mit jdm machen euph fam

II . machen [ˈmaxən] ΡΉΜΑ trans impers

2. machen fam (ein Geräusch erzeugen):

III . machen [ˈmaxən] ΡΉΜΑ intr

2. machen fam (seine Notdurft verrichten):

3. machen (erscheinen lassen):

4. machen fam (sich beeilen):

alors, ça vient ? fam

6. machen (handeln, verfahren):

IV . machen [ˈmaxən] ΡΉΜΑ αυτο

2. machen (sich entwickeln):

3. machen fam (sich gut entwickeln):

4. machen (passen):

5. machen (sich begeben):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文