Γαλλικά » Γερμανικά

si4 [si] ΟΥΣ m inv MUS

Βλέπε και: do

si3 [si] ΕΠΊΡ (interrogation indirecte)

si
ob

S.I.

S.I. → système

Βλέπε και: système

système [sistɛm] ΟΥΣ m

2. système (ensemble d'organes, de nerfs):

System nt

5. système (institution):

System nt

6. système (ensemble des institutions et de leurs activités):

II . système [sistɛm]

III . système [sistɛm]

système de bus INFORM
système de coordonnées INFORM, MATH
système de navigation NAUT, INFORM
système de PAO INFORM

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文