Γαλλικά » Γερμανικά

II . moi [mwa] ΟΥΣ m PHILOS, PSYCH

moi
Ich nt

chez-moi [ʃemwa] ΟΥΣ m inv

FTP-MOI [ɛftepemwa]

FTP-MOI συντομογραφία: Francs-tireurs et partisans main d'œuvre immigrée

non-moi [nɔ͂mwa] ΟΥΣ m inv PHILOS

décrochez-moi-ça [dekʀɔʃemwasa] ΟΥΣ m inv fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文