Γερμανικά » Γαλλικά

und [ʊnt] ΣΎΝΔΕΣ

1. und:

und
et

2. und MATH fam:

und (plus)
et

3. und (als Ausdruck der Intensivierung):

4. und (dann):

und
et

7. und fam (als Einleitung von kurzen Fragen):

patience, j'arrive! – Mais quand ? fam
[na] und?
et alors ? fam

Arbeiter-und-Bauern-Staat ΟΥΣ m HIST

Aufwands- und Ertragsrechnung ΟΥΣ f

Berg-und-Tal-Bahn ΟΥΣ f

Berg-und-Tal-Fahrt ΟΥΣ f

Buß- und Bettag ΟΥΣ m

Eisen- und Stahlindustrie ΟΥΣ f

Essig-und-Öl-Ständer ΟΥΣ m

Ex-und-hopp-Flasche ΟΥΣ f fam

Ex-und-hopp-Gefäß ΟΥΣ nt fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文