Γαλλικά » Γερμανικά

pas1 [pɑ] ΟΥΣ m

2. pas (enjambée):

pas

6. pas (pas de danse):

pas
Tango-/Walzerschritt

compte-pas <pl compte-pas> [ko͂tpɑ] ΟΥΣ m

pas-de-géant [pad(ə)ʒeɑ͂] ΟΥΣ m inv SPORT

pas-de-porte [pɑdpɔʀt] ΟΥΣ m inv COM

n'est-ce pas [nɛspɑ] ΕΠΊΡ

1. n'est-ce pas (invitation à acquiescer):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文