Γαλλικά » Γερμανικά

I . les [le] ΆΡΘ déf

II . les [le] ΑΝΤΩΝ pers

1. les (se rapportant à des personnes):

4. les avec un présentatif:

les
sie
hier [o. da] sind sie!

les Bleus mpl

les Bleus → les Tricolores

les Tricolores

les Tricolores mpl → les Bleus

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文