Γαλλικά » Γερμανικά

bulletin-réponse <bulletins-réponses> [byltɛ͂ʀepɔ͂s] ΟΥΣ m

carte-réponse <cartes-réponses> [kaʀt(ə)ʀepɔ͂s] ΟΥΣ f

coupon-réponse <coupons-réponse> [kupɔ͂ʀepɔ͂s] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文