Γερμανικά » Γαλλικά

I . es [ɛs] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Nom

6. es (in passivischen Ausdrücken):

7. es (in reflexiven Ausdrücken):

8. es (als Einleitewort mit folgendem Subjekt):

II . es [ɛs] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Akk

3. es (das):

es
le

4. es (einem Objektsatz vorausgehend):

ne pas aimer que +subj

Es1 <-, -> ΟΥΣ nt MUS

Es2 <-, -> ΟΥΣ nt PSYCH

Es
ça m

Es-Dur <-; kein Pl.> ΟΥΣ nt MUS

es-Moll <-; kein Pl.> ΟΥΣ nt MUS

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文