Γερμανικά » Γαλλικά

I . über [ˈyːbɐ] ΠΡΌΘ +Dat

2. über (zusätzlich zu):

3. über (besser als):

II . über [ˈyːbɐ] ΠΡΌΘ +Akk

Ιδιώματα:

IV . über [ˈyːbɐ] ΕΠΊΘ fam

1. über (übrig):

Über-Ich, ÜberichRR ΟΥΣ nt PSYCH

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文