Γερμανικά » Γαλλικά

Als-ob-Bedingung ΟΥΣ f JUR

Als-ob-Bestimmung ΟΥΣ f JUR

Als-ob-Bilanz ΟΥΣ f ÖKON

Als-ob-Prinzip ΟΥΣ nt JUR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文