Γαλλικά » Γερμανικά

I . en [ɑ͂] ΠΡΌΘ

5. en (transformation):

als

7. en gérondif (simultanéité):

en
beim + Infin

10. en gérondif (manière):

12. en (fait de):

E.N. [øɛn] ΟΥΣ f

E.N. συντομογραφία: Éducation nationale

E.N.

en deçà [ɑ͂dəsa]

en deçà → deçà

Βλέπε και: deçà

encasNO <encas> [ɑ͂kɑ], en-casOT <en-cas> ΟΥΣ m

entêteNO <entêtes> [ɑ͂tɛt], en-têteOT <en-têtes> ΟΥΣ m

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ͂sjɛl] ΟΥΣ m

croc-en-jambe <crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ͂ʒɑ͂b] ΟΥΣ m

1. croc-en-jambe vieilli (mouvement):

2. croc-en-jambe (manœuvre):

deux-en-un [døzɑ͂nœ͂] ΟΥΣ m

va-t-en-guerre [vatɑ͂gɛʀ] ΟΥΣ m inv

croc-en-jambe m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文