Γερμανικά » Γαλλικά

dassRR [das], daßALT ΣΎΝΔΕΣ

5. dass (zur Angabe der Folge):

que +indic

7. dass (als Einleitung einer Aufforderung):

dass-SatzRR ΟΥΣ m GRAM

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文