Γερμανικά » Γαλλικά

I . ob [ɔp] ΣΎΝΔΕΣ

2. ob (sei es, dass):

ob
que ... ou non +subj

Ιδιώματα:

und ob!
mais si !

II . ob [ɔp] ΠΡΌΘ +Dat

OB <-[s], -s> ΟΥΣ m <-, -s> ΟΥΣ f

OB συντομογραφία: Oberbürgermeister(in)

OB
maire m

o.B. [oːˈbeː]

o.B. συντομογραφία: ohne Befund

o.B.
R.A.S.

Als-ob-Bedingung ΟΥΣ f JUR

Als-ob-Bestimmung ΟΥΣ f JUR

Als-ob-Bilanz ΟΥΣ f ÖKON

Als-ob-Prinzip ΟΥΣ nt JUR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文