Γαλλικά » Γερμανικά

demande [d(ə)mɑ͂d] ΟΥΣ f

5. demande PSYCH:

7. demande JUR:

Klage f
Vindikation f Fachspr.
Abwehrklage Fachspr.

8. demande (formulaire):

Antrag m

9. demande INFORM:

I . demander [d(ə)mɑ͂de] ΡΉΜΑ trans

10. demander INFORM:

III . demander [d(ə)mɑ͂de] ΡΉΜΑ αυτο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文