Γαλλικά » Γερμανικά

et [e] ΣΎΝΔΕΣ

1. et (relie des termes, des propositions):

et
und

2. et (plus):

et
und
et

3. et (dans des indications d'heures):

et

4. et (aussi bien ... que):

5. et (et qui plus est):

et

6. et soutenu (en début de phrase):

et
und

etcétéraNO <etcétéras> [ɛtseteʀa], et cætera, et ceteraOT

Saint-Pierre-et-Miquelon [sɛ͂pjɛʀemikəlɔ͂] ΟΥΣ m

va-et-vient [vaevjɛ͂] ΟΥΣ m inv

1. va-et-vient (passage):

2. va-et-vient (mouvement alternatif):

Hin und Her nt
Auf und Ab nt

3. va-et-vient ELEC:

4. va-et-vient (charnière):

5. va-et-vient (bac):

vingt-et-un [vɛ͂teœ͂] ΟΥΣ m inv

Βλέπε και: cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

Wallis-et-Futuna [walisefytyna] ΟΥΣ

noir et blanc

us et coutumes mpl

quatre-cent-vingt-et-un [kat(ʀə)sɑ͂vɛ͂teœ͂] ΟΥΣ m inv JEUX

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文