Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „er“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

er [eːɐ] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Nom

2. er (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

Er <-, -s> ΟΥΣ m fam

2. Er (männliches Tier):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文