Γερμανικά » Γαλλικά

I . weiß ΕΠΊΘ

1. weiß:

2. weiß (bleich, grau):

II . weiß ΕΠΊΡ

Weiß <-[es]; kein Pl.> ΟΥΣ nt

I . schwarzweiß, schwarz-weißRR ΕΠΊΘ

1. schwarzweiß:

noir et blanc inv

2. schwarzweiß CINE, PHOT:

II . schwarzweiß, schwarz-weißRR ΕΠΊΡ

1. schwarzweiß:

2. schwarzweiß CINE, PHOT:

Schwarzweißaufnahme, Schwarz-Weiß-AufnahmeRR ΟΥΣ f

Schwarzweißfernseher, Schwarz-Weiß-FernseherRR ΟΥΣ m

Schwarzweißfilm, Schwarz-Weiß-FilmRR ΟΥΣ m

Schwarzweißfoto, Schwarz-Weiß-FotoRR

Schwarz-Weiß-Foto → Schwarzweißaufnahme

Βλέπε και: Schwarzweißaufnahme

Schwarzweißaufnahme, Schwarz-Weiß-AufnahmeRR ΟΥΣ f

Schwarzweißmalerei, Schwarz-Weiß-MalereiRR ΟΥΣ f kein Pl.

weißeln [ˈvaɪsəln] südd, weißen [ˈvaɪsən] ΡΉΜΑ trans

I . wissen <weiß, wusste, gewusst> ΡΉΜΑ trans

4. wissen (erfahren):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文