Γερμανικά » Γαλλικά

I . sagen [ˈzaːgən] ΡΉΜΑ trans

III . sagen [ˈzaːgən] ΡΉΜΑ αυτο

sich Dat sagen, dass
se dire que +indic

I . sägen [ˈzɛːgən] ΡΉΜΑ trans

II . sägen [ˈzɛːgən] ΡΉΜΑ intr

1. sägen:

an etw Dat sägen

2. sägen fam (schnarchen):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文