Γερμανικά » Γαλλικά

I . da ΕΠΊΡ

3. da fam (anwesend):

me revoilà! fam

5. da (vorhanden):

8. da (in diesem Augenblick):

10. da (daraufhin):

da

II . da ΣΎΝΔΕΣ

2. da geh (als, wenn):

da
die Stunde, da ...
l'heure ...

d.Ä.

d.Ä. συντομογραφία: der Ältere

d.Ä.

da capo [da ˈkaːpo] ΕΠΊΡ

1. da capo MUS:

2. da capo (Zuruf):

da capo!
bis !

Leonardo da Vinci <- - -s> [leoˈnardo da ˈvintʃi] ΟΥΣ m HIST

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文