Γερμανικά » Γαλλικά

II . bis [bɪs] ΠΡΌΘ mit Adv o Pron

Von-bis-Preis ΟΥΣ m ÖKON

Von-bis-Spanne ΟΥΣ f ÖKON

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文