Γαλλικά » Γερμανικά

fois <pl fois> [fwa] ΟΥΣ f

Ιδιώματα:

[tout] à la fois
[tout] à la fois
des fois fam
des fois fam
non mais des fois! fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文