Γαλλικά » Γερμανικά

II . son1 [sɔ͂] APP

son2 [sɔ͂] ΟΥΣ m (mouture)

bande-son <bandes-son> [bɑ͂dsɔ͂] ΟΥΣ f

1. bande-son (sur la pellicule):

2. bande-son (son):

Ton m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文