Γαλλικά » Γερμανικά

I . chien [ʃjɛ͂] ΕΠΊΘ inv (avare)

II . chien [ʃjɛ͂] ΟΥΣ m

2. chien (pièce coudée):

Hahn m

chien-chien <chiens-chiens> [ʃjɛ͂ʃjɛ͂] ΟΥΣ m iron fam

chien-assis <chiens-assis> [ʃjɛ͂asi] ΟΥΣ m

chien-loup <chiens-loups> [ʃjɛ͂lu] ΟΥΣ m

maitre-chienNO <maitres-chiens> [mɛtʀəʃjɛ͂], maître-chienOT <maîtres-chiens> ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文