Γερμανικά » Γαλλικά

I . nach [naːx] ΠΡΌΘ +Dat

2. nach (zur Angabe einer Stelle):

5. nach (zur Angabe der Reihenfolge):

nach hinten

nach hinten → rückwärts

Bild-nach-oben-Taste ΟΥΣ f INFORM

Bild-nach-unten-Taste ΟΥΣ f INFORM

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文