Μεταφράσεις για „ist“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

1. sein:

ich bin ja gar nicht so! fam
sei doch nicht so! fam

2. sein in Verbindung mit einem Nominativ:

3. sein (vorhanden sein, existieren):

6. sein (angesehen, empfunden werden):

9. sein (geschehen):

was ist?, ist was? fam
ist was mit mir? fam
was war?
war was? fam

Ιδιώματα:

sei's drum! fam
er/sie ist wer fam

3. sein (bei Zeitangaben):

5. sein (empfunden werden):

Ιδιώματα:

es sei denn ...
es ist/war [wohl] nichts fam

1. er:

1. sein:

sie ist sein poet

2. sein substantivisch:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文