Γερμανικά » Γαλλικά

I . wie ΕΠΊΡ interrog

5. wie fam (nicht wahr):

III . wie ΣΎΝΔΕΣ

2. wie (beispielsweise):

wie

3. wie (entsprechend dem, was):

4. wie (und):

wie
wie
et

Wie <-s> ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文