Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „arriver“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

I . arriver [aʀive] ΡΉΜΑ intr +être

3. arriver (être acheminé):

7. arriver (réussir):

10. arriver (aboutir):

II . arriver [aʀive] ΡΉΜΑ intr impers +être

2. arriver (se produire de temps en temps):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文