Γαλλικά » Γερμανικά

gène [ʒɛn] ΟΥΣ m

Gen nt

I . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] ΕΠΊΘ inv

II . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] ΟΥΣ m sans pl (désinvolture)

III . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] ΟΥΣ mf inv (personne désinvolte)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文