Γαλλικά » Γερμανικά

temps1 [tɑ͂] ΟΥΣ m

3. temps pl (époque):

6. temps GRAM, LING:

Zeit f
Tempus nt

7. temps TECH:

Takt m
Zweitakt-/Viertaktmotor m

8. temps MUS:

Takt m
im Zweiviertel-/Viervierteltakt

Ιδιώματα:

ratzfatz fam
il y a beau temps que...
es ist schon lange her, dass ... fam
temps mort SPORT
à temps
à temps
zeitgerecht A, CH
au temps pour moi ! souvent écrit à tort : autant pour moi
au temps pour moi ! souvent écrit à tort : autant pour moi
im Nu fam

deux-temps <pl deux-temps> [døtɑ͂] ΟΥΣ m inv

I . mi-temps [mitɑ͂] ΟΥΣ f inv

mi-temps SPORT:

Ιδιώματα:

passe-temps <pl passe-temps> [pɑstɑ͂] ΟΥΣ m

plein-temps <pleins-temps> [plɛ͂tɑ͂] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文