Γαλλικά » Γερμανικά

froid(e) [fʀwa, fʀwad] ΕΠΊΘ

1. froid (opp: chaud):

froid(e)

chaud-froid <chauds-froids> [ʃofʀwa] ΟΥΣ m

pisse-froid [pisfʀwa] ΟΥΣ m inv fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文