Γαλλικά » Γερμανικά

heure [œʀ] ΟΥΣ f

Ιδιώματα:

à la bonne heure!
à la bonne heure!
tout à l'heure (il y a peu de temps)
[so]eben
tout à l'heure (il y a peu de temps)
à tout à l'heure!

demi-heure <demi-heures> [d(ə)mijœʀ] ΟΥΣ f

kilomètre-heure <kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文