Γερμανικά » Γαλλικά

S, s [ɛs] <-, -> ΟΥΣ nt

S
S m /s m

I . eins ΑΡΙΘΜ

einer ΑΝΤΩΝ

einer → eine(r, s)

Ein-Benutzer-System ΟΥΣ nt INFORM

Ein-Megabit-Chip ΟΥΣ m INFORM

Ein-Pass-ScannerRR ΟΥΣ m INFORM

Ein-Pass-VerfahrenRR ΟΥΣ nt INFORM

Ein-Tages-Engagement ΟΥΣ nt FIN

Ein-Euro-Job, Eineurojob [ai̮nˈʔɔyro-] <-s, -s> ΟΥΣ m pej

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文