Γαλλικά » Γερμανικά

kilo [kilo] ΟΥΣ m

kilo συντομογραφία: kilogramme

Kilo nt

II . kilo [kilo]

kilo ohm PHYS, ELEC
Kiloohm nt
kilo volt PHYS, ELEC

Βλέπε και: kilogramme

kilogramme [kilɔgʀam] ΟΥΣ m

kilo-octet [kiloɔktɛ] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文