Γερμανικά » Γαλλικά

Bord2 <-[e]s, -e> [bɔrt, Plː bɔrdə] ΟΥΣ nt (Wandbrett)

An-Bord-Konnossement ΟΥΣ nt ÖKON

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文