Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Nachbarschaft“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Nachbarschaft <-; kein Pl.> ΟΥΣ f

1. Nachbarschaft (nächste Umgebung):

2. Nachbarschaft (Nachbarn):

voisins mpl

3. Nachbarschaft (nachbarliche Beziehungen):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文