Γαλλικά » Γερμανικά

I . voisin(e) [vwazɛ͂, in] ΕΠΊΘ

II . voisin(e) [vwazɛ͂, in] ΟΥΣ m(f)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文