Γαλλικά » Γερμανικά

I . tant [tɑ͂] ΕΠΊΡ

5. tant (aussi longtemps que):

6. tant (dans la mesure où):

II . tant [tɑ͂] ΟΥΣ m

tant (date):

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文