Γαλλικά » Γερμανικά

I . être1 [ɛtʀ] ΡΉΜΑ intr

5. être (appartenir):

être à qn

10. être (pour exprimer l'obligation):

12. être (participer à, faire partie de):

er ist andersherum euph fam

13. être (être vêtu ou chaussé de):

Βλέπε και: ce , ce

ce2 [sə] ΕΠΊΘ dém

3. ce (avec une nuance d'étonnement):

ce
so ein(e)
ce
was für ein(e)

4. ce (formule de politesse):

ce
der

5. ce (mise en opposition):

7. ce (allusion à un sujet dont on a déjà parlé):

ce1 <devant “en” et formes de “être” c'; devant “a” ç'> [sə] ΕΠΊΘ dém

2. ce (pour désigner un pronom):

wer ist da? – Ich [bin es]/sie [ist es]
wer war das? – [Das waren] sie
à qui est ce livre ? – C'est à luimoi

5. ce (pour justifier, expliquer):

c'est que ...
nämlich ...
das heißt ...

être2 [ɛtʀ] ΟΥΣ m

2. être (opp: animal):

Mensch m

3. être (essence):

Être [ɛtʀ] ΟΥΣ m (Dieu)

mal-être [malɛtʀ] ΟΥΣ m inv

1. mal-être vieilli:

2. mal-être (malaise social):

mieux-être [mjøzɛtʀ] ΟΥΣ m sans pl

peut-être [pøtɛtʀ] ΕΠΊΡ

2. peut-être (environ):

bienêtreNO [bjɛ͂nɛtʀ], bien-êtreOT ΟΥΣ m sans pl

2. bien-être (remise en forme, soins):

3. bien-être (confort):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文