Γερμανικά » Γαλλικά

alles

alles → alle(r, s)

Βλέπε και: S , alle(r, s)

S, s [ɛs] <-, -> ΟΥΣ nt

S
S m /s m

alle(r, s) ΑΝΤΩΝ indef

3. alle(r, s) (alle Leute):

5. alle(r, s) (regelmäßig jeder/jede ...):

6. alle(r, s) (jeder/jede erdenkliche ...):

alle(r, s) ΑΝΤΩΝ indef

3. alle(r, s) (alle Leute):

5. alle(r, s) (regelmäßig jeder/jede ...):

6. alle(r, s) (jeder/jede erdenkliche ...):

All <-s; kein Pl.> ΟΥΣ nt

I . all-inclusive [ˈɔlʔɪnˈkluːsɪf] ΕΠΊΘ

II . all-inclusive [ˈɔlʔɪnˈkluːsɪf] ΕΠΊΡ

All-inclusive-Urlaub [ˈɔlʔɪnˈkluːsɪf-] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文