Γερμανικά » Γαλλικά

Film <-[e]s, -e> [fɪlm] ΟΥΣ m

1. Film (Kinofilm, Fernsehfilm):

film m

2. Film PHOT:

film m

3. Film (Branche):

zum Film gehen fam

4. Film (dünne Schicht):

film m

Ιδιώματα:

Drei-D-Film, 3-D-Film ΟΥΣ m

Schwarzweißfilm, Schwarz-Weiß-FilmRR ΟΥΣ m

Low-Budget-Film [loːˈbaʤɪt-] ΟΥΣ m, Low-Budget-Produktion ΟΥΣ f

Science-Fiction-FilmRR ΟΥΣ m

I . filmen [ˈfɪlmən] ΡΉΜΑ trans

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文