Γαλλικά » Γερμανικά

ces [se] ΕΠΊΘ dém pl

1. ces (pour désigner des personnes ou choses proches):

ces

2. ces fam (intensif, péjoratif):

il a de ces idées !

3. ces (avec une nuance d'étonnement):

ces
ces

4. ces (formule de politesse):

ces
die

7. ces (allusion à un sujet dont on a déjà parlé):

C.E.S. [seøɛs] ΟΥΣ m

1. C.E.S. συντομογραφία: collège d'enseignement secondaire

C.E.S.

2. C.E.S. συντομογραφία: contrat emploi-solidarité (emploi)

C.E.S.
ABM-Stelle f

ce1 <devant “en” et formes de “être” c'; devant “a” ç'> [sə] ΕΠΊΘ dém

2. ce (pour désigner un pronom):

wer ist da? – Ich [bin es]/sie [ist es]
wer war das? – [Das waren] sie
à qui est ce livre ? – C'est à luimoi

5. ce (pour justifier, expliquer):

c'est que ...
nämlich ...
das heißt ...

ce2 [sə] ΕΠΊΘ dém

3. ce (avec une nuance d'étonnement):

ce
so ein(e)
ce
was für ein(e)

4. ce (formule de politesse):

ce
der

5. ce (mise en opposition):

7. ce (allusion à un sujet dont on a déjà parlé):

C.E. [seø] ΟΥΣ f

C.E. συντομογραφία: Communauté européenne

C.E.
EG f

συντομογραφία: courrier électronique

qu'est-ce que [kɛskə] ΑΝΤΩΝ interrog

qu'est-ce qui [kɛski] ΑΝΤΩΝ interrog

qui est-ce que [kiɛskə] LOC interrog (question portant sur une personne en position complément)

qui est-ce qui [kiɛski] LOC interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce qui ...?
wer ...?
wer von Ihnen/euch ...?

n'est-ce pas [nɛspɑ] ΕΠΊΡ

1. n'est-ce pas (invitation à acquiescer):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文