Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „sollten“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

I . sollen <sollte, sollen> [ˈzɔlən] ΡΉΜΑ aux modal

Ιδιώματα:

II . sollen <sollte, gesollt> [ˈzɔlən] ΡΉΜΑ intr (gehen müssen, kommen müssen, gebracht oder gestellt werden müssen)

III . sollen <sollte, gesollt> [ˈzɔlən] ΡΉΜΑ trans

Ιδιώματα:

was soll's? fam
et alors ? fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文