Γαλλικά » Γερμανικά

I . je <j'> [ʒə, ʒ] ΑΝΤΩΝ pers

II . je <j'> [ʒə, ʒ] ΟΥΣ m sans pl

1. je LING:

je

2. je (ego):

je
Ich nt

je-m'en-foutisme [ʒ(ə)mɑ͂futism] ΟΥΣ m sans pl fam

I . je-m'en-foutiste <je-m'en-foutistes> [ʒ(ə)mɑ͂futist] fam ΕΠΊΘ

II . je-m'en-foutiste <je-m'en-foutistes> [ʒ(ə)mɑ͂futist] fam ΟΥΣ mf

je-ne-sais-quoi [ʒən(ə)sɛkwa] ΟΥΣ m inv

va comme je te pousse [vakɔmʒtəpus] ΕΠΊΡ

à la va comme je te pousse [alavakɔmʒətəpus] ΕΠΊΡ fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文