Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Kilo“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Kilo <-s, -[s]> [ˈkiːlo] ΟΥΣ nt

Kilo συντομογραφία: Kilogramm

kilo m

Βλέπε και: Kilogramm

Kilogramm ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文