Γαλλικά » Γερμανικά

I . quoi [kwa] ΑΝΤΩΝ rel

1. quoi (annexe d'une phrase principale complète):

III . quoi [kwa] ΕΠΙΦΏΝ

1. quoi (marque la surprise: comment!):

quoi!
was!

2. quoi fam (marque l'impatience):

na los! fam

je-ne-sais-quoi [ʒən(ə)sɛkwa] ΟΥΣ m inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文