Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „euch“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

ihr2 ΑΝΤΩΝ pers, Dat von sie¹

2. ihr (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

ihr1 [iːɐ] ΑΝΤΩΝ pers

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文