Γερμανικά » Γαλλικά

I . kommen <kam, gekommen> [ˈkɔmən] ΡΉΜΑ intr +sein

2. kommen (eintreffen, ankommen) Person, Zug:

5. kommen (vorbeikommen) Handwerker, Arzt:

6. kommen (besuchen):

10. kommen (errechnen):

12. kommen (herannahen) Gewitter, Flut, Frühling:

13. kommen (entstehen, sich bilden) Blüten, Haare, Zahn:

15. kommen (austreten) Blut, Urin:

17. kommen (gesendet, gezeigt werden) Interpret, Hit, Film:

und nun kommt ...

20. kommen fam (sich belaufen):

23. kommen (sich erinnern):

27. kommen (entfallen):

28. kommen (herausfinden):

31. kommen (herrühren):

32. kommen (Zeit finden):

33. kommen fam (ähneln):

34. kommen fam (einen Orgasmus haben):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文