Γαλλικά » Γερμανικά

III . après [apʀɛ] ΣΎΝΔΕΣ

après-Bourse [apʀɛbuʀs] ΟΥΣ f FIN

après-demain [apʀɛdmɛ͂] ΕΠΊΡ

après-guerre <après-guerres> [apʀɛgɛʀ] ΟΥΣ m

après-mur [apʀɛmyʀ] ΟΥΣ m inv

I . après-rasage <après-rasages> [apʀɛʀɑzaʒ] ΟΥΣ m

II . après-rasage [apʀɛʀɑzaʒ] ΕΠΊΘ inv

Aftershave-

après-ski <après-skis> [apʀɛski] ΟΥΣ m

ci-après [siapʀɛ] ΕΠΊΡ

I . après-shampoingNO <après-shampoings> [apʀɛʃɑ͂pwɛ͂], après-shampooingOT <après-shampooings> ΟΥΣ m (action, soin)

II . après-shampoingNO <après-shampoings> [apʀɛʃɑ͂pwɛ͂], après-shampooingOT <après-shampooings> APP

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文