Γερμανικά » Γαλλικά

Bild <-[e]s, -er> [bɪlt] ΟΥΣ nt

3. Bild TV, CINE, INFORM:

image f

4. Bild (Spiegelbild):

image f

6. Bild (Vorstellung, bildhafter Ausdruck):

image f

Bild-nach-oben-Taste ΟΥΣ f INFORM

Bild-nach-unten-Taste ΟΥΣ f INFORM

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文