Γερμανικά » Γαλλικά

cw-Wert [tseːˈveː-] ΟΥΣ m PHYS, KFZ-TECH

IstwertRR, Ist-Wert ΟΥΣ m

pH-Wert [peˈhaː-] ΟΥΣ m

Sollwert ΟΥΣ m, Soll-Wert ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文